Stilgezet worden

Jaren geleden zag ik het stuk Missie van David van Reybrouck. In het stuk vertelt een oude missiepater aan een Vlaams zaaltje over zijn ervaringen in Congo. Een oudere religieus, een witte pater, op ‘congé’ in zijn thuisland. Als toeschouwer ben je onderdeel van dat Vlaamse zaaltje en luister je naar zijn soms indrukwekkende, soms vermakelijke en ook kleine verhalen. Maar dan begint hij te vertellen over het geweld van de genocide van de jaren ’90. De vreselijke dingen die hij gezien heeft. ‘Wij hebben gezien hoe het donker werd overdag,’ zegt hij. Onvoorstelbaar geweld, allemaal gezien. De cholera die uitbrak. ‘Ge moet niet bang…

Een man op een roze fiets

Maria wijst altijd op Jezus,’ tweette Jan Jaap van Peperstraten, een bekende Twitter-priester. En zo is het in de Bijbel en in de christelijke traditie. Een vrouw bestaat niet voor haarzelf, maar om nageslacht te baren. Een moeder bestaat voor haar kinderen. Nu ben ik zelf zwanger en het blijkt een van de meer beklemmende ervaringen met vrouw-zijn die ik in mijn leven heb opgedaan. Ik ben bijbelwetenschapper. Ik schep nieuwe werelden uit oude woorden, ik verbind die rare, schunnige, mooie verhalen uit de Bijbel met die van mij en van deze tijd. Maar wat er nu gebeurt is scheppen zonder controle.…

Zondvloed: een klimaatspreek op Aswoensdag

Als kind leerde via het trial-and-error-model: proberen, en als het mislukte, was het kennelijk niet de juiste strategie. Iets anders proberen. Op een dag kwam ik huilend thuis met een kapotte broed, bloedende knieën en krom stuur. Mijn vader wilde weten wat er gebeurd was. ‘Ik heb zonder handen gefietst met mijn ogen dicht,’ zei ik. Je weet tenslotte pas echt dat het niet kan als het is misgegaan. Zo is het met het klimaat ook. Er is alleen geen vader die je bloedende knie oplapt met jodium en pleisters en je stuur recht zet. Toch heb je het zelf gedaan. Nou…

Pegida-intimidatie in Enschede: hoog tijd voor christelijke bezinning

De woorden van rabbijn Lody van de Kamp ontroeren me diep. Van de Kamp schreef een brief aan de moskeebezoekers in Enschede nadat aanhangers van Pegida Nederland hebben op de plek waar een moskee zal worden gebouwd een ‘kerk’ plaatsten, met daarop een kruis. Die werd door een ‘pastoor’ ingewijd met varkensbloed. De brief is geschreven uit solidariteit: Van de Kamp weet als Nederlandse jood heel goed hoe het is om deel uit te maken van een religieuze groep die te maken heeft met bedreigingen en geweld. Misschien is een reactie van Nederlandse christenen wel nog meer nodig. En het moet een andere…