Wie is de ware Jeremia? Verschillen tussen Jer. 32 volgens MT en LXX

  Inleiding: een gelaagde tekst Achter het boek Jeremia en hoofdstuk 32 gaan spanningen schuil tussen verschillende groepen Judeeërs. Als gevolg van de Babylonische overheersing waren de Judeeërs verdeeld in degenen die achterbleven in het land, degenen die naar Babel waren weggevoerd – van wie sommigen na een paar generaties terugkeerden naar het land –Read more ⟶