Alles Moet Anders: Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders

Ter gelegenheid van mijn afscheid als Theoloog des Vaderlands schreef ik dit essay. In Trouw verscheen een voorpublicatie. De voorpublicatie leidde tot veel reacties en een nieuw artikel in Trouw.

Tip: lees het hele essay – vanwege een produktiefout is het nog niet bij alle boekhandels verkrijgbaar. Het komt er aan…

 

One thought on “Alles Moet Anders: Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders

  1. Geachte Janneke Stegeman, Ja, Alles moet Anders, dat is erg veel. Moeten we niet proberen het concreet te maken door naar het Gebot der Stunde te luisteren, en dat lijkt me nu toch wel de man-vrouw-verhouding bijvoorbeeld. Daarom verbaast het mij dat u als oud-testamentica in uw essay het Genesisverhaal daarover zo alleen maar traditioneel uitlegt. Daar is toch al heel wat anders over gezegd, dat het daar juist om de gelijkheid van man en vrouw gaat. Juist vanuit een moderne visie op tenach is daar veel over te zeggen. Je moet tenach dan wel lezen vanuit de schriftprofeten. Die hadden toch eén visie: we hebben niet naar onze oude profeten geluisterd, dat waren dus Hosea, Amos, Jesaja e.a., en daarom zijn we in ballingschap geraakt. Echter, door Cyrus, Kores gebeurt toch het wonder, dat we terug kunnen keren naar Jeruzalem. Maar daar gaan we dan wel doen wat die oude profeten zeiden, voorop Hosea, die heel anders over man en vrouw ging denken en profeteren. Laten we de bijbel zo eens gaan lezen. Dan kun je veel concreter worden in wat anders moet.
    Aart van den Dool Apeldoorn

Leave a Reply