Zondvloed: een klimaatspreek op Aswoensdag

Als kind leerde via het trial-and-error-model: proberen, en als het mislukte, was het kennelijk niet de juiste strategie. Iets anders proberen. Op een dag kwam ik huilend thuis met een kapotte broed, bloedende knieën en krom stuur. Mijn vader wilde weten wat er gebeurd was. ‘Ik heb zonder handen gefietst met mijn ogen dicht,’ zei ik. Je weet tenslotte pas echt dat het niet kan als het is misgegaan. Zo is het met het klimaat ook. Er is alleen geen vader die je bloedende knie oplapt met jodium en pleisters en je stuur recht zet. Toch heb je het zelf gedaan. Nou…